Excel 

Xử lý copy dữ liệu liên quan đến công thức trong Excel

Thông thường để tiện lợi trong công việc chúng ta thường sử dụng công thức liên kết từ sheet này với sheet khác, hoặc từ những bảng, những ô dữ liệu khác nhau. Kết quả (giá trị nhận được) là từ một chuỗi các liên kết. Nếu bạn thực hiện copy dữ liệu từ cột kết quả sang một cột, hàng hoặc sheet khác thì sẽ trả kết quả sai vì sẽ bị copy công thức tự động (Trừ khi công thức bạn thiết lập là công thức tuyệt đối).

Xem thêm: 15 thủ thuật Excel hay nhất cho dân văn phòng, kế toán

Xem ví dụ:
Xử lý copy dữ liệu liên quan đến công thức trong Excel
Như vậy ta biết:
Cột Thành tiền =  Cột khối lượng  * Cột đơn giá.

Leave a Comment